Rüya tabirleri - U - Ü -
RÜYA TABİRLERİ  - U -
UCUZLUK
Rüyada ucuz bir şey aldığını veya sattığını görmek, yaptığı işlerin doğru olmadığına ve pişmanlık duyacağına delildir.


UÇAK
Bir uçak yaptığını veya satın aldığını gören, işlerinde başarıyı hazırlamış olur. Bir uçak sattığını gören, bu başarıyı kaybeder. Bir uçak yaptığını gören, kendi çalışması ve gayreti ile kimsenin yardımı olmadan büyük bir mevkiye çıkar ve halk arasında ün yapar. Bazı yorumculara göre uçağa binmek, kendini tehlikeye koymak, uçaktan inmek ise tehlikeden kurtulmakla tabir olunur. Uçakla havada türlü oyunlar yaptığını gören, tehlikelere karşı cesur olur.


UÇARI
Rüyada uçarı tabir edilen havai ve ne yaptığını bilmeyen bir kimseyi görmek, hiçbir işini sağlama bağlamayarak sonunda birçok zararlarla uğrayan bir kimseye yorumlanır.


UÇKUR
Rüyada uçkur, kadına işaret eder. Kadının uçkur görmesi, erkek kardeşine, beyinin akrabasına ve amcasına işaret eder. Hamile kadın için uçkur, kız çocuğa yorumlanır. Uçkurunun kesildiğini gören kimsenin eşiyle geçimi kötü olur. Yahut eşini boşar. Uçkur yardım edici maldır. Bazı tabirciler uçkur, kadının damadı, kardeşi amcası veya kocasıdır, dediler. Uçkurunun kuvveti, yardımcısının kuvvetidir.


UÇMAK
Rüyada uçmak, yolculuk; baş aşağı uçmak ise, rahatlıkla yapılacak yolculuktur. Bazı tabirciler, damın üstü, kadındır dediler. Bundan dolayı bir dam üstünden diğer bir dam üstüne uçtuğunu gören kimse, bir kadından diğer bir kadına geçer. Hapsedilmiş bir kimse rüyada uçtuğunu görse hapisten çıkar. Uçarken gökte kaybolduğunu ve geri dönmediğini gören kimse, ölür. Havaya doğru uçtuğunu gören kimse, ölecek derecede hasta olur, sonra bu hastalıktan kurtulur. Alçak bir yerden yüksek bir yere kanatsız uçtuğunu gören kimse, arzusuna kavuşur ve yükseldiği oranda şanı yücelir. Bir yerden diğer bir yere uçtuğunu gören kimse, şeref ve izzete kavuşur ve gözleri ışıklanır. Düz bir şekilde uçtuğunu gören kimsenin işleri, zahmet çekmeden düzgün gider. Bir kimse iki kanadıyla uçtuğunu görse, bu rüya bütün insanlar hakkında hayırlıdır.
Bir kimse, istediği zaman uçtuğunu ve istemediği zaman da uçmadığını görse, büyük bir hayra ve rüyayı görenin işlerinin kolaylığına yorumlanır. Bir kimse iyi bir şekilde uçamadığını veya baş aşağı uçtuğunu görse, o kimseye isabet edecek büyük bir kötülüğe yorumlanır. Yerle gök arasında uçtuğunu gören kimsenin, arzu ve isteği çok olur. Bazen de uçmak, öğrenci için ilim öğrenmeye, kötü kimseler için, günah işlemeye veya önceden çalışmış olduğu bir şeyi istemeye ya da rüya sahibinin kızma anında yapacağı basit hareketlere yorumlanır. Rüyada kanatla uçtuğunu gören kimse, izzetli ve saltanatlı bir yolculuk yapar. Kanatsız uçtuğunu görmek ise, güç bir yolculuk yapacağına yahut bilhassa güzel bir yerden kötü bir yere uçtuğunu görmek fazla müsrif bir kişi olduğuna yorumlanır.


UÇURTMA
Rüyada uçurtma, izzet, şeref ve yüksek bir derece almaya yorulur. Bazen de arzu ettiği şeyden uzaklaştırmaya yorumlanır. Rüyada uçurtmayla oynadığını gören kimse, sihir yapar veya boş yere çalışır. Rüyada uçurmak görmek, yüksek bir mevki sahibi olacağına işaret eder. Bir rivayete göre de isteklerinden uzaklaşacağına işarettir. Rüyada uçurtma uçurduğunu gören, boş yere zaman harcar, çünkü uçurtma yalancı bir hevestir. Uçurtma bir rivayete göre de büyü yaptırmaya delalet eder. Rüyada uçurtmasının ipinin koptuğunu ve uçurtmanın bir evin damına konduğunu görmek, o ev halkına büyü yapacağını gösterir.


UÇUK
Rüyada uçuk renkli bir kumaş görmek, tuttuğu işlerin kendisine bir fayda sağlamayacağını, üstelik vaktini boş yere geçirmiş olacağını kanıtlar.


UÇURUM
Rüyada uçurum görmek, huzursuzluk ve kederle yorumlanır.


UD
Rüyada ud görmek, hastalıktan kurtulmaya ve insanın gerek hayır ve gerek şer olsun bulunduğu hale tekrar dönmesine yorulur. Bazen de rüya sahibi tıp veya astronomi öğrenir. Rüyada ud görmek, bekar için evlenmeye, evli için de kucağında çocuk görmeye işaret eder. Rüya sahibinin sadece ud görmesi veya onu almak istemesi, sesini işitmediği müddetçe ona zararı yoktur. Ud çalmak veya onu dinlemek yalan söze yorulur. Ud görmek durumu kapalı olan kimse için, öğüt ve nasihata; fasık ve günahkar kimse için de, halkı üzecek bir şeyi olanların arasına sokmak suretiyle onları azdırmaya yorumlanır.


UDCU
Rüyada udcu görmek, üzüntü, keder ve sıkıntılardan kurtarmaya, ferahlık ve sevince işaret eder.


UFUK
Rüyada bulutsuz ve berrak bir ufuk görmek, geleceğinin saf ve açık olduğunu ve kazancının artarak refahının devam edeceğini gösterir.


UĞRAK
Rüyada gidiş ve gelişlerinde uğranılan ve bunun bir alışkanlık haline geldiğini gören kimse, işlerinde veya hareketlerinde kötü olduğunu bildiği halde, durmadan aynı hataları işler ve bundan da fayda görmez.


UĞULTU
Rüyada kulaklarında daima bir uğultu duymak, ibadetini ihmal ettiği için kendisine ilahi bir uyarı olduğuna yorumlanır.


UĞUR
Rüyada üzerinde uğur olsun diye herhangi bir şey taşıdığını görmek, her şeye kolayca inanan bir kimse olduğuna işaret eder.


UĞUR BÖCEĞİ
Rüyada uğur böceği görmek, yakında müjdeli bir haber alacağına, yakınlarından bir kimsenin evleneceğine, beklemedi bir yerden eline bir miktar mal veya para geçeceğine işaret eder.


UĞURSUZLUK
Rüyada uğursuzluk getiren bir sembol görmek veya tecrübe ile o şeyin daima kendisine uğursuz geldiğini bildiği bir kimseyi veya bir eşyayı görmek, bu rüyanın aksine olarak sahibine şans ve mutluluk getireceğine işaret eder.UĞRAŞMAK
Rüyada biri ile uğraştığını görmek, görülen cinslere göre değişen tabirlere uğrar. Adam, hayvan, cin ve şeytan gibi şeyler arasında olursa hücum eden üstün gelir. Yani bir hayvan veya cinle uğraştığını gören, eğer kendisi saldırmışsa düşmanına üstün gelir. Rüyasında bir adamın üzerine hücum ettiğini gören düşmanına yenik düer.


UKALA
Rüyasında çok konuşan veher fırsatta olur olmaz şeyler hakkında akıl öğreten münasebetsiz bir kimseyi görmek, o gün işlerinin ters gideceğine, elinde olmadan evinde veya iş yerinde tartışmalar yapacağına işaret eder.


UMACI
Rüyada umacı görmek, rakiplerinin veya kendisini çekemeyen kimselerin aleyhinde bir takım entrikalar çevirdiğine ve çok dikkatli olmazsa başına türlü belalar geleceğine işarettir.


UMRE YAPMAK
Rüyada umre yapmak, umre yapan kimse için mal ve ömrünün uzun olmasına yorulur. Bir kimse rüyada hac yaptığını veya umre yaptığını görse, o kimsenin ömrü uzun ve ameli makbul olur.


UN
Un zahmetsiz elde edilen helal mala işarettir. Arpa unu dinde doğruluğa; kuş darısı unu zorlukla hasis bir adamdan elde edilen az bir mala işaret eder. Rüyasında un sattığını gören, dinini dünyaya değiştirir. Buğday unu görmek, ticaretle elde edilen çok mala delalet eder. Pirinç unu görmek, güç elde edilen maldır. Hububattan her hangi birinin unu, o türün tabiri gibi yorumlanır. Rüyada un elediğini görmek, hakla batıl arasında ayırım yapmaya delalet eder. Bir rivayete göre de un elemek, günahlarından kurtulmak için tövbe etmek gereğine işarettir.


UNCU
Rüyada uncuyu görmek, hazır rızka ve hakkı bildirmeye, şiddet ve güçlükten sonra rahata yorumlanır.


UN ELEYİCİ
Rüyada un eleyici görmek, hak ile batıl arasını ayıran hakime yorulur.


UR
Rüyada vücudunda ur çıktığını gören kimseye mal gelir.


URGAN
Rüyada urgan görmek beklenmeyen kötü bir haberle karşılaşacağına işaret eder.


USKUMRU BALIĞI
Rüyada uskumru balığı tutmak veya yemek, çok sıkıntılı bir durumda iken elinize beklemediğiniz bir yerden para geçeceğine ve bu suretle feraha ulaşıp sıkıntıdan kurtulacağınıza işarettir.


USLULUK
Rüyada ev halkının ve iş arkadaşlarınızın çok uysal ve hiçbir zaman mesele çıkaracak kimseler olmadıklarını, bu yüzden çok rahat iş gördüğünüzü ve işinizi yönettiğinizi görmek, hiç sebep yokken huzurunuzun küçük bir meseleden dolayı bozulacağına, sizi biraz sinirlendirecek bazı olaylar çıkacağına işarettir.


USTA
Rüyada ustayı görmek, fakirlik ve zenginliğe işaret eder. Bazen yolculuk ve geçim konusunda tereddüt etmeye ve başkasının üzüntü ve kederini almakla beraber sabır ve sebat etmeye yorulur.


USTURA
Rüyada ustura görmek, erkek çocuğa yorulur. Ustura ile eti parça parça yapsa veya bir hayvanı yaralasa, bu rüya o kimsenin insanlara sarkıntılıkta bulunduğu pis diline yorulur. Ustura görmek, kin ve düşmanlığa, elem ve ıstırap veren dile yorulur.


USULSÜZLÜK
Rüyada usulsüz yapılan bir işle veya bir imalatla karşılaşmak, yahut sizin bilmeden usulsüz bir hareket yapmanız, yaşadığınız müddetçe başınızı ağrıtmayacak şekilde hareket ettiğinize, kanun ve usul dışında hiçbir işe girmemeye çok dikkat ettiğinize işaret eder.


UŞAK
Rüyada evinde bir uşağın çalıştığını görmek, iyilik ve bolluk içinde bulunduğuna, düşmanına üstün geleceğine; uşak güler yüzlü biri ise işlerinin düzgün ve kazançlı olacağına; asık suratlı biri ise, tasa ve sıkıntı içinde kalacağına delalet eder.


UTANMAK
Rüyada Allah (C.C.)'dan utanmak veya kötü işleri işlemekten nefsini alıkoymak iman ve rızkın kat kat olmasına yorumlanır.


UYANIKLIK
Bir kimsenin rüyada kendisini uyanık görmesi o kimsenin meşgul olduğu işlerinde doğru yolu gözetmesine, işlerine devam etmesine, çirkin gördüğü şeylerden dönmesine ve ömrünün uzunluğuna yorumlanır.


UYANMAK
Rüyada uyanmak ve uyanıklık, hareket, çaba, ibadet ve gelecek ile yorumlanır. Uykuda olup uyandığını görmek, bilmediği bir işe girerek çalışmaya; uyuyan bir kimseyi uyandırdığını görmek, onu hak yoluna getirmek için çalışmaya; birinin kendini uyandırdığını görmek, onun kendisini hak yoluna getirmeye çalıştığına işaret eder. Derin bir uykudan hemen kalktığını gören, din ve dünya işlerinde gayret sarfeder ve bunu başarır. Herkes uyuduğu halde kendisinin uyanık olduğunu gören, halkın gafletinden faydalanır. Uykusu geldiği halde uyumamak için kendisini zorladığını gören, yorulmuş olmakla beraber, işlerinde ve geçimini sağlamada devam eder. Uzun zaman uyanık olduğunu gören, çok yaşar. Rüyada uyanık olduğunu görmek, uyanık iken doğru yolda olduğuna işarettir. Uyanıklık bazı yorumculara göre ömrün uzunluğuna da yorumlanır. Rüyada uyuyan bir kimseyi dürterek uyandırdığını görmek, o kimseyi doğru yola çağırdığına delildir.


UYARI

Bir kimde rüyada bir nebi veya bir veli ya da bir dostu tarafından uyarılırsa, o kimsenin tövbe etmesine, azgınlık halinden dönmesine yorumlanır. Uyarı, sevgi ve muhabbete yorumlanır. 


UYGUNLUK
Rüyada size teklif edilen bir işin bilginizle çözebilecek şekilde, yani size uygun olduğunu görmeniz, yumuşak huylu bir kimse olduğunuza ve herhangi bir iş üzerinde zorluk çıkarmadığınıza, her teklife olumlu cevap verip elinizden geldiği kadar onu yapmaya çalıştığınıza ve yapanlara yardımcı olduğunuza işaret eder.UYGUNSUZLUK
Rüyada uygun olmayan bir iş yapıldığını görmek, yanınızda çalışan kimselerin bazı hoş olmayan işleri yaptığına, yahut ev içinde istemediğiniz bir şeyin işlendiğine ve tabiatınız icabı buna çok sinirlendiğinize işarettir.


UYKU UYUMAK
Rüyada kendisini uykuda görmek, gaflettir. Bir kimse rüyada uyuduğunu yahut uyumak istediğini görse, tembelliğe ve işsizliğe yorulur. Bu rüya bütün insanlar hakkında iyi değildir. Ancak korku içinde bulunan yahut hakkında bir şiddet ve azabın meydana gelmesi hatırına gelen kimse hakkında iyi ve hayırlıdır. Zira uyku üzüntülü ve mahzun kimselerin üzüntüsünü ve mahzunluğunu giderir. Uyku taat ve ibadet sahipleri için mübarek yolculuğa ve çalışmaya ve tenha bir yere çekilip dünya zinetlerine rağbet göstermemeye yorumlanır. Bir kimse bütün insanların uykuda olduklarını görse, bütün insanlar hakkında kötülüğe veya piyasanın pahalı olmasına yorumlanır. Bir kimsenin, sırt üstü uyuduğunu görmesi, onun dünyaca nail olacağı kuvvet ve kudrete yorulur. Uyku, üzüntü ve kederin gitmesine de yorumlanır. Bekar kızlar için uyku nikaha yorumlanır. Bazı tabirciler, uyku günahın bitmesine yorulur, der. Çünkü meleklerin kalemleri uykuda olan kimseden günah yazmazlar. Bazı tabirciler de, uyku, aklı örten sarhoşluk, bazıları ise hastalıktır, dediler. Korkan bir kimse rüyada uyuduğunu görse, korktuğundan emin olur.


UYUKLAMAK
Rüyada uyuklamak, korkudan emin olmaya, asi için tövbeye, kafir için de hidayete yorumlanır.


UYUŞUKLUK
Rüyada vücudunun herhangi bir tarafının uyuştuğunu görmek, o azanın yorumlandığı biçimde yorumlanır. Bir rivayete göre; kendisine herhangi bir hususta yardım vaad eden bir kimseden artık yardım göreceğine işaret eder.


UYUZ
Kendisinde uyuz veya başka bir hastalık olduğunu gören, fakir ise kolaylaşır ve zengin olur. Zengin ise reisliğe yorumlanır. Vücudunu kaşıdığını gören kimse aile ve akrabaların hailini araştırır ve onlardan sıkıntı ve güçlüğe girer. Kaşımakla uyuzun sakinleştiğini gören kimse sıkıntı ve zahmet sebebiyle hayra ve rahata kavuşur.


UZAKLIK
Rüyada görülen uzaklık, zulme yorulur. Mesafenin uzaklığı mahrumluktur. Bazen de uzaklık yakınlığa yorulur, demişlerdir. Çünkü biri diğerinin zıddıdır.


UZAMAK
Rüyasında boyunun uzadığını görmek, mevki ve rütbesinin artacağına, bilgisinin çoğalacağına delalet eder. Rüyayı gören bir devlet işinde çalışıyorsa, bulunduğu işin hayrını görür ve mevkii yükselir. Rüyasında boyunun gereğinden çok fazla uzadığını görmek, yakında öleceğine; gereğinden fazla kısaldığını görmek ise ömrünün uzayacağına işarettir. Rüyasında, aslında kısa olan boyunun normale geldiğini görmesi, cimriliğe delalet eder. Rüyasında normalde uzun olan boyunun kısaldığını görmek, bulunduğu mevkiden atılacağına, halk gözünde itibarının azalacağına işarettir.


UZAY
Rüyada uzayda bir uçan dairede bulunduğunuzu ve bir takım yıldızlara inip dolaştığınızı görmek, her hususta hayal ettiğiniz şeylerin şimdilik hakikat olamayacağına, fazla ve olmayacak şeyler hayal ettiğinize işarettir.


UZMAN
Rüyada bir uzman görmek ve ona bir işinizi havale etmek, uğradığınız zor bir mesele karşısında size yardım edecek bir arkadaşınıza başvurup ondan fikir alacağınıza ve işinizi bu yolda yürütmeye çalışacağınıza işarettir.


UZUNLUK
Rüyada uzadığını gören kimsenin, ilim ve malı artar. Rüyayı gören mevki sahibi ise, saltanatı kuvvetleşir, gidişatı güzel olur. Tüccar ise, ticaretinde kar eder. Rüyada uzun boyun kısalmasında hayır yoktur. Zira bu rüya itibardan düşmeye yorulur. 

RÜYA TABİRLERİ  - Ü -
ÜCRET
Rüyada ücret görmek, üzüntü ve uğursuzluğa ve başkasının elinde bulunan şeye tamah etmeye yorumlanır.


ÜÇGEN
Rüyada üçgen görmek, yeni bir mülk sahibi olacağınıza, veya hükümet nezdinde bulunan bir işinizin arzu ettiğiniz şekilde sonuçlanacağına delalet eder. İbni Sirin'e göre; üçgen şeklinde bir şey görmek, özel işlerinizde temkinli ve ihtiyatlı olmanız gerektiğine delildir.


ÜÇ YAPRAKLI YONCA
Rüyada üç yapraklı yonca görmek veya bir tarlada onun dört yapraklısını aramak, yüklü bir paraya kavuşmaya ve talihinin birden bire iyiye doğru yükseldiğine işarettir. Bir tarlada veya bir bahçede üç yapraklı yoncalar arasında dört yapraklısını aradığınızı görmek, eğer bulursanız bütün muradınızın olacağına, aradığınız halde bulamadığınız taktirde, arzunuzun biraz gecikeceğine işaret eder.


ÜFLEMEK
Rüyada ateş üflemek, fitneye yorumlanır. Yere üflemek, sırları keşfetmeye ve sır saklamayan kimseye sır söylemeye yorumlanır. Rüyada üflemek, pişirmek için olmayıp, çocuğa da yorumlanmazsa, üzüntü ve kedere yorumlanır. Sura üflenmesi, salih kimselerin kurtuluşuna, onu işitmek de muzdarip edecek haberleri işitmeye yorumlanır.


ÜLKER YILDIZI
Rüyada Ülker yıldızı, işlerinde temkinli olan, işini sağlam tutan ve kendisini koruyan kimseye yorumlanır. Sanatkarın rüyasında Ülker yıldızını görmesi, sanatının revaçta ve sağlam olacağına yorumlanır.


ÜMİD KESMEK
Rüyada bir şeyde ümidini kesmek, kurtuluşa ermeye, kendi ayaklarının üstünde durmanın yolunu bulup çareler bulmaya yorumlanır.


ÜNİFORMA
Rüyada üzerinizde bir üniforma bulunduğunu görmek, izzete ve büyüklüğe ulaşacağınıza, kadir ve kıymetinizin artacağına alamettir. Üniforma giydiğini gören, yakında büyük bir mutluluğa erişir. Üniformayı üzerinden çıkardığını gören, beklemediği bir acı ile karşılaşarak üzülecek demektir.


ÜNİVERSİTE
Rüyada bir üniversitede öğrenci olduğunu görmek, pek yakında eline bir mal veya para geçeceğine delalet eder. Bir üniversitede ders verdiğini veya konferansta bulunduğunu veya kendisinin konferans verdiğini görmek, bütün sıkıntılarının son bulacağına, yakında müjdeli bir haber alacağına işarettir.


ÜNLÜ BİR KİMSE
Rüyanızda çok ünlü bir kimse ile karşılaşıp onunla konuştuğunuzu görmek, aile hayatınızda daima söz sahibi olacağınıza, eşinizle aranızda hiçbir geçimsizlik ve anlaşmazlık bulunmadığına, eğer bekar iseniz, bulunduğunuz işinizde çok sevildiğinize ve hayatta daima başarılı olacağınıza işaret eder.


ÜRE
Rüyada üre olup yatakta yattığınızı görmek, hiç beklemediğiniz ve size büyük bir telaş verecek bir olayla karşılaştığınıza, aslında bu işin hiç de telaşlanacak bir hadise olmadığını sebebini öğrenince anlayacağınıza işarettir.


ÜRKMEK
Rüyanızda herhangi bir şeyden, bir hayvandan korkarak ürktüğünüzü görmek, çok korkulu ve karşı karşıya kalacağınıza işaret eder. Rüyada bir yırtıcı hayvan görerek ürkmek, birisinden bir fenalık göreceğine; yılan, akrep gibi tehlikeli ve zehirli bir hayvan yüzünden ürkmek, bir düşmanından zarar geleceğine, herhangi korku verici bir şeyden ürkmek hafif bir hastalığa tutulacağına yorumlanır.


ÜRPERMEK
Rüyada ürperdiğini görmek, beklemediğiniz kötü bir haber alacağınıza ve çok sıkılacağınıza işaret eder. Nablusi'ye göre; rüyada ürperdiğini görmek, Allah (C.C.) Teala Hazretlerinden korkmaya ve kalbin yumuşaklığına delalet eder. Rüyasında vücudunun sebepsiz ürperdiğini gören, Allah'ın kullarına karşı şefkatli ve merhametli olur, ibadetiyle meşgul olur ve Allah'tan korkar. Tiksinti verecek veya korkunç bir şey görerek vücudunun ürperdiğini gören, her türlü korkutucu şeylerden artık korkmaz. Bazılarının rivayetine göre, rüyada vücudunun ürperdiğini görmek, uyandığı zaman veya bir müddet sonra korkulacak veya tiksinecek bir şey görmeye işaret eder.


ÜRÜN
Herhangi bir tarlanın, bir ağacın, bir bağın ürününü görmek, yeni bir kazanç kaynağı bulacağını da delildir.


ÜST KAT
Rüyada kendinizi bir binanın en üst katında oturuyor görmek, mevki itibariyle çok üstün bir mevkiye çıkacağınıza veya o mevkide bulunan bir kimseden büyük bir yardım ve menfaat göreceğinize, gerek para ve gerek mevkice şimdi bulunduğunuz durumdan kat kat yükseğe çıkacağınıza ve herkesin dikkatini üzerinize çekeceğinize işaret eder.


ÜSTÜN BAŞARI
Rüyada işinizde çok üstün bir başarı kazandığınızı görmeniz bütün çabalarınıza rağmen hiçbir zaman istediğiniz bir mevkie ulaşmadığınıza, bütün gayretlerinizin boşa gittiğine, rakiplerinizin takibinden bir türlü kurtulamadığınıza işarettir.


ÜSTÜNLÜK
Rüyanızda kendinizi her şeyden üstün görmeniz, son günlerde bazı başarılarınız sonucu gururunuzun artacağına, uzun zamandır üzüntüsünü duyduğunuz bir aşağılık duygusunun artık sizden uzaklaşacağına, kendinizi herkesle dengeleyebileceğinize işaret eder.


ÜŞENMEK
Rüyada bir iş yapmaktan üşendiğini gören, bir sinir krizi geçirebilir. Bu biraz da sağlığınızla ilgili bir haldir. Vücudunuzda gördüğünüz bir kırgınlık bu tembelliğinize sebep teşkil eder.ÜŞÜMEK
Rüyada üşüdüğünüzü görmek, yapmak istediklerinize engel olacakların bulunduğuna, sizi kıskanan arkadaşlarından sakınmanız gerektiğine işarettir. Bu rüya sahibi eğer yaşlı bir kimse ise, yakında ağır bir hastalığa yakalanacağına delalet eder. Rüyada üşüdüğünü görmek, bir yakınını veya dostunu kaybedeceğine ve bu yüzden de çok acılı ve üzüntülü günler geçireceğine yorumlanır.


ÜTÜ
Rüyada ütü görmek birkaç şekilde yorumlanır; sıcak ütü görmek bir iş için iyi bir teklif alacağınıza; terzi ütüsü görmek, yeni bir habere; büyük bir fabrika ütüsü görmek, bir ev yaptıracağınıza veya satın alacağınıza delalet eder. Elbiselerinizi ütülediğinizi görmek, işlerinizin düzeleceğine işarettir.


ÜVEY
Rüyada üvey ana, baba veya üvey kardeş görmek, can sıkıcı bir haber alacağınıza işarettir. Rüyada görülen üvey ana, sizi koruyan büyük bir kimseyi darıltarak onun yardımından yoksun kalacağınıza delalet eder. Bazılarına göre; rüyada üvey ana veya baba görmek, aşkta ihanete uğrayacağınıza veya işlerinizde rakip olacak kimselerin çıkacağına işarettir. Rüyada üvey evlat görmek, geçici bir işe sahip olacağınıza ve bir haksızlıkla karşılaşacağınıza delalet eder.


ÜZENGİ
Rüyada eğersiz tek başına görülen üzengi erkek bir çocuktur. Eğer ile beraber görülen üzengi, işinde kendisine güvenilen bir çocuktur. Üzengi şerefli bir mal ve reisliktir. Üzenginin zinetinin çokluğu reislik ve şöhretin yüceliğidir. Onun zinetinin altından olmasının zararı yoktur. Üzenginin demirden olması rüya sahibinin kuvvetine, kalaydan olması da onun işinde yumuşak ve zayıf olmasına yorumlanır.


ÜZERLİK ÇİÇEĞİ
Üzerlik çiçeğini rüyada görmek, ibadetle ve iyi yolda olmakla tabir edilir.


ÜZERLİK TOHUMU
Rüyada üzerlik tohumu, keder ve sıkıntı ile ve yenmesi mal eksikliği ile yorumlanır.


ÜZEYR (A.S .)
Rüyada Üzeyr (A.S.)'ı gören kimse ilim, yazı ve tabiat ilimlerine aşina olduğundan reisliğe erişir. 


ÜZGÜN
Rüyada üzgün olduğunuzu görmek, müjdeli bir haber alacağınıza işaret eder.


ÜZÜM
Rüyada görülen üzüm, güzel bir rızktır. Üzüm devam eden toplu ve geniş bir hay ırdır. Bazen de bu,vaktinden önce elde edeceği haram bir şeydir. Beyaz üzüm, sırf hayır ve şifadır. Siyah üzüm cüz'i bir menfaattir. Mevsiminde görülen üzüm, hayırdır ve kadınlardan veya onlar vasıtasıyla elde edilecek menfaate yorumlanır. Üzüm güzel ve helal rızka, dostluk ve muhabbete yorumlanır. 


ÜZÜM BAĞI
Bağ ve asma görmek ev ve kadın ile, meyvesi malla, yaprakları sağlıkla, salkımlar rızkla, sulaması cinsi ilişki ile, kökleri şerefe ulaşmakla tabir olunur. Rüyasında bir üzüm bağı satın aldığını gören, evlenir. Asmanın dallarından su aldığını gören bir kadından mal alır. Kış mevsiminde meyveli bağ görmek, malı zayi olmuş ve zengin sanılmış olan bir kadınla yorumlanır. Bir üzüm bağı satın aldığını gören, evlenir. Bağ kütüklerinin altını kazdığını gören sevince erişir. Bir asmanın altında oturduğunu gören, dinin kuvvetine ve uzun bir ömre nail olur. Bağ bozumu görmek, yokluğa ve sıkıntıya işarettir.


ÜZÜM ÇUBUĞU
Üzüm çubuğu diktiğini görmek, diken ve yetiştiren için en büyük bir şereftir. Bir rivayete göre, üzüm çubuğu görmek, zengin ve asil kadınla yorumlanır. Rüyada bir kimsenin budanmış bir asma dalını satın aldığını görmesi bir kadınla evlenerek onun malından faydalanacağına işarettir. Asmasında asılı sarkmış üzüm görmek bakire bir genç kıza yorumlanır. Kış gününde üzerinde üzüm salkımları ile bir asma görmek, malı elinden gitmiş fakat yine de çok zengin sanılan bir kadına delalet eder. O üzümden bir tane koparmak, malını bir kısmını elde edecek olan dul bir kadına yorumlanır.


ÜZÜM SIKMAK 
Rüyada üzüm sıktığını gören kimse, ucuzluk ve bolluğa erişir. Şeker kamışı ve diğer şeyleri sıkmak da böyledir. Mevsiminde üzüm sıkan kimse fakir ise zengin olur. Kıtlık ve sıkıntı içinde bulunan insanlardan her biri bir yerde üzüm, zeytin ve sair şeyleri sıktıklarını görseler, sıkıntılarından kurtularak bolluğa kavuşurlar. Eğer bu rüyayı bir hasta veya hapis bir kimse görse bulunduğu hastalık veya hapisten kurtulur. Eğer bu rüyayı gören hububat sahibi veya borçlu birisi ise, borcunu öder ve hububattan istifade eder. Bu rüyayı bekar bir kimse görse, evlenir ve bolluğa erişir. Eğer sıkılmış olan şey fazla olur ve onunla beraber de incir veya şarap ya da süt bulunursa, o kimse devlet ve saltanata erişir. Şerbet veya şarap yapmak için üzüm sıktığını veya sıkıldığını görmek bereketli bir mevsim yaşayacağına işarettir. Mevsiminde üzüm sıktığını gören, fakir ise zengin olur. Eğer herkesin üzüm sıktığını görmüş ise, o bölgede bolluk olacağına; bu rüya kış mevsiminde görüşmüş ise, bu rüyanın aksine işaret eder.


ÜZÜM ŞERBETİ İÇMEK 
Rüyada üzüm şerbeti içmek, ekşi olmamak şartıyla mal, nimet ve menfaattir. Üzüm ve hurma şerbetleri de aynı şekilde yorumlanır. Bazı yorumculara göre, şeriatta haram olan şeyleri rüyada görmek hayırla yorumlanamaz.